Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2021 roku

14-12-2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina na terenach inwestycyjnych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Pątnów Północ, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Jezioro Gosławskie

14-12-2021 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

14-12-2021 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

10-12-2021 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

01-12-2021 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

01-12-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina w zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku biurowego, w zakresie budowy fundamentu pod innowacyjny piec hutniczy 12T w budynku odlewni aluminium, związany z rozbudową zakładu Frontal Aluminium

04-10-2021 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

27-09-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 269 z dnia 15.10.2020 r., zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina nr 63 z dnia 22.03.2021 r. w zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku biurowego, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina nr 95 z dnia 05.05.2021 r. w zakresie budowy fundamentu pod innowacyjny piec hutniczy 12T w budynku odlewni aluminium, związany z rozbudową zakładu Frontal Aluminium na potrzeby działu badawczo rozwojowego

31-08-2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 3 osiedlach: Laskówiec, Starówka, Wilków

13-07-2021 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

30-06-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina Nr 254 z dnia 30.09.2020 r. o pozwoleniu na budowę

29-06-2021 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka

19-05-2021 r.
Informacja o o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 96 z dnia 7 maja 2021 r. (znak sprawy UA.6740.45.2021), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na „Rozbudowę Zakładu Pakon”

13-05-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji na budowę fundamentu pod innowacyjny piec hutniczy 12T w budynku produkcyjnym odlewni aluminium związanego z rozbudową zakładu Frontal Aluminium na potrzeby działu badawczo rozwojowego

12-04-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji na budowę instalacji stabilizacji i cementacji odpadów w ramach przedsięwzięcia pn.:" Przeniesienie instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z dz. nr 111/2 na dz. nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

01-04-2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin, Starówka targ – dawny Polmos

23-03-2021 r.
Ogłoszenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2)

03-02-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina - na budowę hali Etap II

03-02-2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina - projekt zagospodarowania terenu i Etap I

03-02-2021 r.
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI na budowę hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą - Etap III

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4891833
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,