Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2023 roku

21-12-2023 r.
Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sulańskiej w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego miasta Konina – Etap IV”, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 426/2, 426/3 obręb (Gosławice) miasto Konin

20-12-2023 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Pątnów Północ, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: Kleczewska - Jeżowa

19-12-2023 r.
Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i Rybackiej obręb Gosławice w Koninie

19-12-2023 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, na terenie części nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 457/67, 457/25, 457/9 obręb (Czarków) miasto Konin

14-11-2023 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, Starówka Targ – dawny Polmos

17-10-2023 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek 457/67, 457/25, 457/9 obręb Czarków

17-10-2023 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek 665/1, 665/2, 665/4 obręb Gosławice

17-10-2023 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek 426/2 i 426/3 obręb Gosławice

29-08-2023 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemysłowej i Al. 1 Maja

22-08-2023 r.
Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu: - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa, - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: Hurtowa – św. Maksymiliana Kolbego

26-07-2023 r.
Informacja o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 103 z dnia 25.07.2023 r. udzielającej pozwolenia na rozbudowę istniejącego pomostu pływającego na Jeziorze Pątnowskim w Koninie

18-07-2023 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego na działkach nr 1671/8, 769/4, 772/4, 773/8, 774/21, 775/19, 776/19, 2205, 1671/38, 837/1, 1671/1, 1671/2 (obręb Przydziałki) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

14-06-2023 r.
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w Koninie obręb Czarków

28-03-2023 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

13-03-2023 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ametystowej.

14-02-2023 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego”

19-01-2023 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na osiedlu Łężyn w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

17-01-2023 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Sulańskiej

12-01-2023 r.
Zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i parkingami oraz przebudowa i rozbudowa układu drogowego stanowiącego inwestycję towarzyszącą, zlokalizowanego w Koninie, przy ulicach : Cyrkoniowa/Topazowa/Nefrytowa, na działkach o numerach: 1675/28, 1675/161, 1675/19, 1688/9, 1694/8, 1625/2, 1675/148, 1625/1, 1675/160 1625/4, 1694/7, 1688/8, 1675/85, 1675/1652, 1675/95 (obręb Przydziałki) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4434209
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,