Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2014 roku

06-12-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulic: Nasturcjowej, Piwoniowej, Daliowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Koninie

24-11-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 listopada 2014 r.o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej

24-11-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.11.2014 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową wodociągu i przyłączy w Koninie

21-11-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.10.2014 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

14-11-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w Koninie ulic: Nasturcjowej, Piwoniowej, Daliowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

05-11-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleniu na budowę, ulic Dobrowolskiego, Kuratowskiego Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową wodociągu i przyłączy w Koninie

30-10-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.10.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej w Koninie

29-10-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 października 2014 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Stodolnianej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

14-10-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej oraz w rejonie ul. Jana Pawła II

10-10-2014 r.
Decyzja Nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

10-10-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 października 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

03-10-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 października 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Stodolnianej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

08-09-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 września 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

26-08-2014 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

25-08-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2014r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

29-07-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

22-07-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: dla osiedla Wilków Etap 2, dla wybranych obszarów

21-07-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 lipca 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

08-07-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie: ulic Przemysłowej – Gajowej oraz ulicy Jana Pawła II

04-07-2014 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gaj w Koninie

13-06-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w Koninie”

10-06-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Dworcowej - Kolejowej

20-05-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego

15-05-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Brunatnej – etap I w Koninie”

08-04-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: osiedle Wilków Etap 2, dla wybranych obszarów, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki

04-03-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej;dla wybranych obszarów, w rejonie ulic Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego;dla wybranych obszarów, przy ulicy Armii Krajowej

11-02-2014 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów: między ulicą Karola Szymanowskiego i Grażyny Bacewicz

04-02-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie”

04-02-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie”

29-01-2014 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie

14-01-2014 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Przemysłowej – Gajowej

03-01-2014 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: Budowa drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie”

03-01-2014 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3961413
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,