Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2022 roku

22-12-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

01-12-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji rozbudowy kompleksu gorzelnianego: budowa trzech zbiorników magazynowych dla środka poprawiającego właściwości gleby wraz z obiektami towarzyszącymi, oraz infrastrukturą zew. i wew. – PZT i Etap I, na działkach położonych w Koninie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 268/1, 268/2, 269/2 i 269/3 obręb Maliniec

23-11-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i parkingami oraz przebudowa i rozbudowa układu drogowego stanowiącego inwestycję towarzyszącą, zlokalizowanego w Koninie, przy ulicach : Cyrkoniowa/Topazowa/Nefrytowa, na działkach o numerach: 1675/28, 1675/161, 1675/19, 1688/9, 1694/8, 1625/2, 1675/148, 1625/1, 1675/160 1625/4, 1694/7, 1688/8, 1675/85, 1675/1652, 1675/95 (obręb Przydziałki) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

16-11-2022 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

10-11-2022 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

21-09-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina nr 72 z dnia 02.04.2020 r. udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowej

08-09-2022 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

02-09-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na terenie, utwardzeniami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Koninie, przy ulicy Szafirkowej, na działkach o numerach: 1754, 1755, 1756 (obręb Nowy Dwór) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

27-07-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 118 z dnia 22.07.2022 r. , udzielającej pozwolenia na budowę wytwórni wodoru o wydajności 1000 Nm3/h

12-07-2022 r.
Budowa ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do jeziora Gosławickiego

17-06-2022 r.
Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 72 z dnia 02.04.2020 r. (znak sprawy: UA.6740.30.2020) na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym, układu drogowego (place, drogi manewrowe, parkingi, droga pożarowa, murki oporowe), budynku pompowni ze zbiornikiem wody na cele p.poż., dwóch budynków portierni, oraz infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej, instalacji: wodnej, c.o., gazowej, elektrycznej, dwóch stacji transformatorowych, kontenerowego agregatu prądotwórczego, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina nr 264 z dnia 07.10.2020 r. (znak sprawy: UA.6740.223.2020) w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy istniejącej hali magazynowej: z zapleczem socjalnym, wraz z układem drogowym ( w tym drogi, place manewrowe, parkingi oraz droga pożarowa), infrastrukturą techniczną (w tym kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodna, instalacja c.o., instalacja gazowa i elektryczna dz. nr 16/4 i 16/5 obręb Czarków (kopia)

07-06-2022 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UA.6733.1.2022 w dniu 2 czerwca 2022 r

24-05-2022 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

05-05-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina nr 36 z dnia 20.02.2020 r., zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina nr 156 z dnia 01.07.2020 r., zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina nr 14 z dnia 25.01.2021 r., udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą – projekt zagospodarowania terenu i Etap I

05-05-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina nr 13 z dnia 25.01.2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą - Etap III

05-05-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Konina nr 158 z dnia 03.07.2020 r. udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą - Etap II, na działkach położonych w Koninie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 126/12, 126/46, 126/52 (obręb Maliniec), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Konina nr 16 z dnia 25.01.2021 r.

05-05-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Konin - Walcownia

29-04-2022 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

29-04-2022 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 4 osiedlach oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 7 osiedlach

28-04-2022 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

15-04-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi indywidualnymi, parkingiem nadziemnym, utwardzeniami i niezbędną infrastrukturą, przy ul. Szafirkowej, na działkach o numerach: 1754, 1755, 1756 (obręb Nowy Dwór) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

13-04-2022 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15-03-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi indywidualnymi, parkingiem nadziemnym, utwardzeniami i niezbędną infrastrukturą, przy ul. Szafirkowej, na działkach o numerach: 1754, 1755, 1756 (obręb Nowy Dwór) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

25-01-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina w zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku biurowego w zakresie budowy fundamentu pod innowacyjny piec hutniczy 12T w budynku odlewni aluminium, związany z rozbudową zakładu Frontal Aluminium

13-01-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4892055
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,