Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2017 roku

14-11-2017 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia i dla rejonu ul. Zakładowej, część wschodnia oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2

14-11-2017 r.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie - w zakresie działki nr 338/11”

14-11-2017 r.
DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie - w zakresie działki nr 338/11”

10-10-2017 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

03-10-2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów

25-09-2017 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

12-09-2017 r.
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 12 września 2017 r.o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę linii kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV i stacji transformatorowej dla zasilania budynku mieszkalnego, przy ul. Reformackiej w Koninie

07-08-2017 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kablowej SN-15 kV i stacji transformatorowej dla zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Reformackiej w Koninie

13-06-2017 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu ul. Zakładowej, część wschodnia, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2

29-05-2017 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1)

23-05-2017 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

28-03-2017 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu:projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832415
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,