Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2013 roku

30-12-2013 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ul. Warszawskia, rejony rzeki Warty i Kanału Ulgi oraz tereny położone wzdłuż ul. Kolejowej od Wiaduktu Briańskiego do Poczty Polskiej

18-12-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konin z dnia 17 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie”

26-11-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: 1. osiedla Wilków Etap 2., 2. osiedla Wilków Etap 3, 3. w rejonie ulic Koralowej i Działkowej

21-11-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie”

05-11-2013 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: w rejonie ul. Jana Pawła II, w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej, w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

05-11-2013 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

30-10-2013 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Koninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

08-10-2013 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej

23-09-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

30-07-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Dworcowej - Kolejowej

23-07-2013 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

22-07-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji nr 9 znak OŚ.6341.10.2013 z dnia 19.07.2013 r.

11-06-2013 r.
Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3

07-06-2013 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Tulipanowej i odcinka ulicy Krokusowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

04-06-2013 r.
Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji pozwolenia na budowę udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Gaj i Pątnów w Koninie

23-05-2013 r.
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo w Koninie

21-05-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów

17-05-2013 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Gaj i Pątnów w Koninie w części dotyczącej zmniejszenia zakresu odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnych

14-05-2013 r.
Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 57 z dnia 16.03.2012r. (nr sprawy UA.6740.14.2012) o pozwoleniu na budowę ulicy Tulipanowej i odcinka ulicy Krokusowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

14-05-2013 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki

30-04-2013 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej

23-04-2013 r.
Ogłoszenie o o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: w rejonie ulic Spółdzielców - Hurtowa,w rejonie ulicy Kleczewskiej,w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej,w rejonie ulic Jana Pawła II i Olszewskiego

18-04-2013 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie"

09-04-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 83 Prezydenta Miasta Konina zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Stodolnianej

08-04-2013 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej na osiedlu Wilków w Koninie

14-03-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2013 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo w Koninie”

14-03-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej na osiedlu Wilków w Koninie

14-03-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Stodolnianej w Koninie

12-03-2013 r.
Obwieszczenie o wydaniu o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie"

01-03-2013 r.
Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy K. Drewnowskiego i E. Godlewskiego w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

18-02-2013 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie

12-02-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

12-02-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3

12-02-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków)

06-02-2013 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy K. Drewnowskiego i E. Godlewskiego w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

31-01-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo w Koninie”

18-01-2013 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 stycznia 2013r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie"

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4892127
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,