Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2015 roku

30-10-2015 r.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 października 2015 r.o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Konina o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”

28-10-2015 r.
DECYZJA Nr 6 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

28-10-2015 r.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

21-10-2015 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej

23-09-2015 r.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 września 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”

23-09-2015 r.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”

14-09-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa ul. Storczykowej, Bluszczowej, Gerberowej, Begoniowej, Kaktusowej, Zawilcowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

19-08-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 sierpnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa ul. Laskówieckiej

11-08-2015 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: Pątnów – Janów, rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

07-08-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 sierpnia 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

07-08-2015 r.
Decyzja nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej pn. „Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

30-07-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Koninie, przy ul. Jeziornej i Okólnej

28-07-2015 r.
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

28-07-2015 r.
OGŁOSZENIE o przyjęciu i opublikowaniu dokumentu z zakresu planowania przestrzennego - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Jana Pawła II

16-07-2015 r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

03-07-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 lipca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Solnej od ulicy Kaliskiej do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

03-07-2015 r.
Decyzja Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej pn. „Budowa dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie”

03-07-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lipca 2015 r.o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie”

25-06-2015 r.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 r.o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Konwaliowej i ulicy Malwowej wraz z odwodnieniem w Koninie

23-06-2015 r.
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia.

18-06-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem oraz budowę chodników w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie

10-06-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.04.2015 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

02-06-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 01 czerwca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Konwaliowej i Malwowej wraz z odwodnieniem w Koninie

21-05-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie”

19-05-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 maja 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa chodników w rejonie przy ulicy Gosławickiej w Koninie

12-05-2015 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów

24-04-2015 r.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

20-04-2015 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej

13-04-2015 r.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

13-04-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

24-03-2015 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej oraz dla wybranych obszarów, między ulicą Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego

16-03-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w planie symbolem KD stanowiącej podłączenie z ulicą Hurtową w Koninie”

11-03-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie”

30-01-2015 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudzickiej w Koninie, w zakresie zmiany przebiegu sieci

20-01-2015 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej, ulicy Kazimierza Błaszaka, Nowy Dwór

20-01-2015 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego, między ulicą Topazową i Cyrkoniową, Pątnów – Janów,rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte, w rejonie ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej

20-01-2015 r.
OGŁOSZENIE o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461211
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,