Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury

27-04-2007 r.
Komunikat o pozwoleniu na budowę ulicy Stokowej z kanalizacją deszczową w Koninie

01-03-2007 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Koninie, Osiedle III

20-06-2006 r.
Komunikat w wszczęciu postępowania w sprawie decyzji pozwolenia na budowę ulic: Kasztanowej, Jaśminowej, Jałowcowej i Bukowej na osiedlu Wilków w Koninie.

30-05-2006 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Szpitalnej i towarzyszącej infrastruktury.

02-08-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o pozwoleniu na rozbiórkę kotłów zlokalizowanych w Elektrowni Konin w Koninie.

08-07-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbiórkę kotłów zlokalizowanych w Elektrowni Konin w Koninie, przy ul. Przemysłowej.

30-06-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o pozwoleniu na rozbudowę istniejącej walcowni zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 1.

10-06-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 77.

08-06-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącej hali walcowni zlokalizowanej w Koninie, przy ul. Hutniczej 1.

24-05-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie Elektrowni Pątnów w Koninie.

04-05-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Prezydenta Miasta Konina, z dnia 13.04.2005 r., udzielającej pozwolenia na budowę warsztatu samochodowego przy ul. Ślesińskiej.

25-04-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 77.

10-03-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę warsztatu samochodowego, na działce położonej w Koninie, przy ul. Ślesińskiej.

18-02-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.02.2005 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 85 w Koninie.

30-12-2004 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 85.

23-09-2004 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 31.08.2004 r. o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II w Koninie

19-07-2004 r.
Informacja o decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 06.07.2004 r., odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

29-06-2004 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina z dnia 29.06.2004 r. o pozwoleniu na budowę komory malarskiej na terenie Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego "FUGO" przy ul. Przemysłowej 85.

15-06-2004 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o zmianie decyzji z dnia 07.03.2002 r. Nr UA.7353-39/02 o pozwoleniu na modernizację i rozbudowę składowiska odpadów niebezpiecznych wydanej Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

26-05-2004 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.

17-05-2004 r.
Komunikat o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Konina o pozwoleniu na modernizację i rozbudowę składowiska odpadów niebezpiecznych, wydanej Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.

07-05-2004 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 43036 Konin Pątnów, zlokalizowanej na kominie żelbetowym w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45.

16-04-2004 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II w Koninie.

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832133
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,