Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń urbanistyki i architektury
z 2016 roku

22-12-2016 r.
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi - łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”

20-09-2016 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP

30-08-2016 r.
OGŁOSZENIE o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

05-07-2016 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

31-05-2016 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej

12-05-2016 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ulic Koralowej i Działkowej

11-05-2016 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ulic Koralowej i Działkowej

04-04-2016 r.
Obwieszczenie z dnia 30.03.2016 r. o przekazaniu do WSA w Poznaniu skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.01.2016 r. uchylającą częściowo decyzję Prezydenta Miasta Konina nr 5 z dnia 18.09.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie"

08-03-2016 r.
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: 1. w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej, 2. rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

08-03-2016 r.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Grójec (za rzeką Wartą), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP część północna

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460451
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,