Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2023 roku

20-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

15-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

14-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki SEDKOR Szamiłow Spółka Komandytowa Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy zlokalizowanej w Orlinie Dużej 8 do punktów zlewnych przynależnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

13-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

09-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną zlokalizowanego na działce nr 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

Ogłoszenia z 2023 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1185639
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,