skip to content
Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
z 2020 roku

26-02-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do wytopu metali o zdolności produkcyjnej większej niż 20 t na dobę, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 292/7 obręb Maliniec w Koninie

20-02-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S. A. Aluminium Konin przy ul. Hutniczej 1 w Koninie na działkach nr 93/12, 126/15, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 218/4, 233/3 obręb Maliniec w Koninie.

19-02-2020 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych

17-02-2020 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych

11-02-2020 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada

05-02-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie prowadzącego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 3a”

31-01-2020 r.
Obwieszczenie o o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

Ogłoszenia z 2020 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2019 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2018 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2017 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2016 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2015 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2014 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2013 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2012 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2011 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2010 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2009 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2008 roku - Archiwum
Ogłoszenia z lat 2003-2007 - Archiwum

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4814368
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,