Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2023 roku

20-09-2023 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.215.5.2019.ML oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków przemysłowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska z bunkra magazynowania odpadów, ścieków z laboratorium oraz ścieków bytowych pochodzących z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych w budynkach na działkach o nr 1436/5 i 1436/9 M. Konin, na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

19-09-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

14-09-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch stawów i przebudowa istniejącego stawu o łącznej powierzchni 4931 m2 na działkach o nr ewidencyjnych 36/6, 36/7, 36/11, 36/30 obręb Laskówiec, Miasto Konin”

11-09-2023 r.
Obwieszczenia o powiadomieniu stron o wydanej, na wniosek Gränges Konin S.A. Decyzji nr 16 z dnia 8 września 2023 r. znak OŚ.6220.22.2022 zmieniającej decyzję nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. (dawniej Impexmetal S. A. Aluminium Konin) przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

Ogłoszenia z 2023 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2569453
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,