Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2021 roku

22-07-2021 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

22-07-2021 r.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji polistyrenu ekspandowanego EPS na działce nr 29/1 obręb Maliniec w Koninie

20-07-2021 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028"

19-07-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

Ogłoszenia z 2021 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9542216
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,