skip to content
Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
z 2019 roku

14-03-2019 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa połączenia ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

13-03-2019 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa-Operator S.A. w Kaliszu

11-03-2019 r.
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z planowaną DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”

08-03-2019 r.
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2018 r.

07-02-2019 r.
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

25-01-2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

Ogłoszenia z 2019 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2018 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2017 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2016 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2015 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2014 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2013 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2012 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2011 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2010 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2009 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2008 roku - Archiwum
Ogłoszenia z lat 2003-2007 - Archiwum

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2087504
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie