skip to content
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2020 roku

26-10-2020 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych na części działki o numerze ewidencyjnym 89/43 obręb Pątnów przy ul. Kazimierskiej w Koninie

22-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

22-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie

20-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie"

13-08-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec”

12-08-2020 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

12-08-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec”

Ogłoszenia z 2020 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6943344
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,