skip to content
Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
z 2019 roku

14-11-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na poziomie Qhmax = 36m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 419/7, obręb Pawłówek w Koninie.

13-11-2019 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 21 znak OŚ.6220.47.2014 z dnia 02.03.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni konstrukcji stalowych, poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu magazynowego na działce nr 286/38, obręb Maliniec w Koninie, w zakresie zmiany bazy surowcowej instalacji malarskiej na działce nr 286/51 obręb Maliniec w Koninie (powstałej po podziale działki nr 286/38).

05-11-2019 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

31-10-2019 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.

25-10-2019 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

30-04-2019 r.
Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019

25-01-2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

Ogłoszenia z 2019 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2018 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2017 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2016 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2015 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2014 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2013 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2012 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2011 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2010 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2009 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2008 roku - Archiwum
Ogłoszenia z lat 2003-2007 - Archiwum

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4054965
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,