skip to content
Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
z 2019 roku

20-09-2019 r.
Obwieszczenie Wojewody o zgromadzonej dokumentacji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 30/Z/17dla inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”

12-09-2019 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/50, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/2 obręb Maliniec w Koninie.

04-09-2019 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do do opracowywania projektu dokumentu „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019-2032”

30-04-2019 r.
Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019

25-01-2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

Ogłoszenia z 2019 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2018 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2017 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2016 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2015 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2014 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2013 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2012 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2011 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2010 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2009 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2008 roku - Archiwum
Ogłoszenia z lat 2003-2007 - Archiwum

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3676025
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,