skip to content
Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
z 2019 roku

15-07-2019 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S. A. Aluminium Konin przy ul. Hutniczej 1 w Koninie na działkach nr 93/12, 126/15, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 218/4, 233/3 obręb Maliniec w Koninie

12-07-2019 r.
Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dotyczącego zatwierdzenia opracowania pn. „Projekt robót geologicznych na likwidację otworów piezometrycznych o numerach 10B, 10Ba, 16B, 16Ba, zlokalizowanych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina, położonych w obrębie Chorzeń i Grójec, gmina Miasto Konin, powiat Miasto Konin, województwo wielkopolskie”

04-06-2019 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2)

30-04-2019 r.
Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019

25-01-2019 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

Ogłoszenia z 2019 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2018 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2017 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2016 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2015 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2014 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2013 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2012 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2011 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2010 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2009 roku - Archiwum
Ogłoszenia z 2008 roku - Archiwum
Ogłoszenia z lat 2003-2007 - Archiwum

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3114162
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,