Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2021 roku

13-05-2021 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 19 znak OŚ.6220.32.2020 zmieniającej decyzję nr 5 Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.15.2019 z dnia 26.06.2019 r. wydaną dla przedsięwzięcia, polegającego na przystosowaniu kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działkach nr 1209/16 oraz 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

10-05-2021 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Gazociągu DN 200, MOP 6,3 MPa na terenie gminy Stare Miasto

07-05-2021 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021-2024”

26-04-2021 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie, w związku z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko

Ogłoszenia z 2021 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9030522
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,