Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

04-12-2007 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wymianie transformatora T-4 w Elektrowni Konin"

04-10-2007 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg w Koninie

31-08-2007 r.
Wszczęcie postępowania na wniosek PBE ELBUD POZNAŃ S.A. w sprawie wydania decyzji o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA w miejscowości Konin, ul. Przemysłowa

17-07-2007 r.
Informacja dotycząca decyzji nr 11 z dnia 13.07.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przerobu gipsu w Koninie

19-06-2007 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przerobu gipsu w Koninie

01-06-2007 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel o nazwie 2462/3612" - Konin Gosławice

04-04-2007 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu wyeksploatowanych przy ul. Marantowskiej 13

19-01-2007 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mechaniki pojazdowej przy ul. Poznańskiej 84a

08-12-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Uruchomienie stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów wraz ze strzępiarką do złomów"

15-11-2006 r.
Wszczęcie postępowanie na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa stacji bazowej nr 43072 Konin Marantów PTC Era" w Koninie przy ul. Przemysłowej 77.

26-09-2006 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. przy ul. Kolskiej

26-09-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania na wniosek Aluminium Konin - Impexmetal S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch pieców wsadowych opalanych gazem ziemnym do wyżarzania taśm z aluminium i ze stopów"

07-09-2006 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw płynnych w Koninie przy ul. Jana Pawła II 79.

07-09-2006 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawczego i kontroli pojazdów zlokalizowanego w Koninie przy ulicy Europejskiej.

09-08-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 666 w Koninie przy ulicy Kolskiej.

31-07-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr 33245 Pątnów" zlokalizowanej na kominie El. Pątnów w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45

13-07-2006 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawczego i kontroli pojazdów zlokalizowanego w Koninie przy ul. Europejskiej 67

07-07-2006 r.
Wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Układ odwadniania i magazynowania gipsu oraz oczyszczania ścieków z IOS Elektrowni Pątnów II" lokalizowanego na terenie Elektrownii Pątnów II sp. z o.o - na terenie gminy Konin.

27-06-2006 r.
Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Pfeifer & Langen Polska S.A ul.Mickiewicza 35 60-959 Poznań - Cukrownia "Gosławice" ul. 150 Lecia Cukrownictwa 1 62-506 Konin

20-06-2006 r.
Komunikat w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG na ul. Poznańskiej.

19-06-2006 r.
Komunikat w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy znamionowej 460 MW wraz instalacją odsiarczania spalin oraz obiektami towarzyszącymi"

12-06-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej komórkowej PLUS GSM przy ul. Europejskiej 14.

18-05-2006 r.
Na podstawie art. 32, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), informuję, że dane dotyczące decyzji nr 26 z dnia 10.05.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 1330 w Koninie przy ul. Torowej, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.

18-05-2006 r.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek pana Lukasza Gerze ELFEKO S.A. Oddział Poznań, działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA.

04-05-2006 r.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek PAK Odsiarczanie w Koninie z dnia 20.04.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji odsiarczania spalin dla bloków 1-4 w elektrowni "Pątnów" (instalacja nr 1 i 2) na terenie gminy Konin i gminy Kazimierz Biskupi".

14-04-2006 r.
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25"

29-03-2006 r.
Postępowanie na wniosek Agencji Inwestycyjnej SONGDAL Sp. z o. o. w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw przy ul. Torowej.

23-02-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej ERA 43043 Konin Elektrownia", przy ul. Przemysłowej 158

17-01-2006 r.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącej stacji bazowej ERA 43036 w Koninie - Pątnowie przy ul. Kazimierskiej 45.

17-01-2006 r.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na "Instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w malarni proszkowej" w budynku hali nr 2, zlokalizowanego w Koninie przy ul. Przemysłowej 156.

11-01-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

23-12-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych dotyczących decyzji nr 11 z dnia 19.12.2005 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych"

23-12-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Instalacja węzła topielno-odlewniczego z piecem topielnym do czystego i zanieczyszczonego złomu aluminiowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi"

23-12-2005 r.
Komunikat o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych dotyczących decyzji nr 12 z dnia 22.12.2005 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu składowiska odpadów komunalnych MZGOK w Koninie.

12-12-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowie warsztatu samochodowego w Koninie, przy ul. Benesza"

08-11-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej dn 800 na odcinku PS61 – PS68 zlokalizowanej w terenie "zalewowym", obręb Maliniec.

08-11-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji odsiarczania spalin bloków 1-4 w elektrowni "Pątnów".

06-10-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa pieca wsadowego opalanego gazem na terenie Aluminium Konin - Impexmetal"

02-09-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa (wymiana anten) na istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 43011 Konin TPSA".

29-08-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych MZGOK w Koninie do stanu zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi".

09-06-2005 r.
Komunikat Wojewody Wielkopolskiego w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia budowlanego pn: Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej ul. Parowozowej w Koninie.

08-06-2005 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KONIN - OSADA.

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5915655
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,