Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2008 roku

04-11-2008 r.
Decyzja o zgodzie na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Poznańskiej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap IV"

27-10-2008 r.
Rozpoczęcie procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu i odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych w tym sprzętu AGD" przy ul Przemysłowej.

13-10-2008 r.
Publikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie instalacji rurociągu parowego oraz kondensatu powrotnego w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A."

16-09-2008 r.
Komunikat o publikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na działkach o nr. 6/2; 11/2; 12/2; 13/2; 14/6; 15/2; 51/2; 50/2; 905/2; 47/4; 46/2; 34/4, obręb Starówka

01-09-2008 r.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej, ulica Poznańska 62, 64a, 64b

12-08-2008 r.
Wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa na wniosek AGRO-OILS Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa "Instalacji do produkcji paliw alternatywnych - zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych" przy ul. Przemysłowej 153a w Koninie.

18-07-2008 r.
Publikacja - Budowa instalacji rurociągu parowego oraz kondensatu powrotnego w Zespole Elektrowni Pątnów- Adamów- Konin S.A.

18-07-2008 r.
Zawiadomienie - Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie

15-07-2008 r.
Przyjęcie Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2008- 2011

15-07-2008 r.
Modernizacja oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg w Koninie

07-07-2008 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego: Bloki energetyczne 1-4 w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

16-05-2008 r.
Publikacja danych dotyczących decyzji - Wymiana transformatora T-4 w Elektrowni Konin

16-05-2008 r.
Wszczęcie postępowania - zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze - obręb Starówka

16-05-2008 r.
Publikacja danych dotyczących decyzji - budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Poznańskiej 48

13-05-2008 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych

12-05-2008 r.
Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Konina na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015"

21-04-2008 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie Mostu Toruńskiego w Koninie"

10-04-2008 r.
Wszczęcie postępowanie na wniosek PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Poznańskiej 48

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599437
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,