Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2009 roku

29-12-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza

21-12-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II – Popiełuszki – Wyzwolenia i Południowej

14-12-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę (wzmocnienie) mostu na ulicy Jana Pawła II

14-12-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap

10-12-2009 r.
Orzeczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulicy Witkiewicza

10-12-2009 r.
Informacja o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza

08-12-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap

07-12-2009 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Hurtowa – Poznańska - Spółdzielców, o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Hurtowa – Poznańska - Spółdzielców

07-12-2009 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie: ulicy Żeglarskiej, ośrodka wypoczynkowego przy Jeziorze Pątnowskim oraz Starówki

07-12-2009 r.
Ocena oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulicy Solskiego

02-12-2009 r.
Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na ul. Jana Pawła II

27-11-2009 r.
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi

23-11-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Lewkoniowej w Koninie

13-11-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza w Koninie

12-11-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia siecią wodociągową przez wody Kanału Ślesińskiego

05-11-2009 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji nr 5 znak RO.6210-6/08 z dnia 25.03.2008 r.

02-10-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Jodłowej i Kasztanowej

30-09-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- budowa ulic: Puchalskiego, Dybowskiego Szkolna i Oczapowskiego w Koninie

22-09-2009 r.
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 20

22-09-2009 r.
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 11

22-09-2009 r.
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Torowej 26

22-09-2009 r.
Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu melioracyjnego R-1, usytuowanego w obrębie Chorzeń

22-09-2009 r.
Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa instalacji do odzysku odpadów - produkcji paliw alternatywnych przy ul. Przemysłowej 153A

15-09-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa lądowiska śmigłowców ratowniczych

09-09-2009 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Chorzeń III o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Chorzeń III

03-09-2009 r.
Postępowanie na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

01-09-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego

26-08-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Łężyn rejon ulicy Krańcowej

24-08-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Chorzeń

21-08-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw Statoil w Koninie ul. Paderewskiego 2.

18-08-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Konwaliowej

06-08-2009 r.
Komunikat o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - mobilna instalacja do produkcji materiałów drogowych

27-07-2009 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalającej udział w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w 2009 r. (OŚ. 6210-29/09)

27-07-2009 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalającej udział w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w 2009 r. (OŚ. 6210-28/09)

17-07-2009 r.
Informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa ulicy Makowskiego w Koninie.

16-07-2009 r.
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do rowu melioracyjnego R-1, usytuowanego w obrębie Chorzeń.

14-07-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Starówka

07-07-2009 r.
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód opadowych

03-07-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawnego na przejście gazociągiem przez ciek podstawowy p.n. Rów Główny KWB "Konin"

26-06-2009 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- budowa ulic: Marii Curie- Skłodowskiej i Romera w Koninie

22-06-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

19-06-2009 r.
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

18-06-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr. 25 w Koninie - etap II"

16-06-2009 r.
Dane dotyczące decyzji nr 13 z dnia 28.04.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Bloki Energetyczne 1-4 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. - budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów" na terenie Miasta Konin.

05-06-2009 r.
Zawiadomienie w wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

04-06-2009 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rybnego na działce nr 36/7, obręb Laskówiec

02-06-2009 r.
Komunikat o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II"

29-05-2009 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II”

28-05-2009 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II"

27-05-2009 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

11-05-2009 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

11-05-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

07-05-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zakładu spoiw hydraulicznych położonej w Koninie, obręb Mieczysławów

30-04-2009 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Bulwaru Nadwarciańskiego" w Koninie

29-04-2009 r.
Dane o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zbierania i odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych przy ul. Przemysłowej na działce nr 568/14

29-04-2009 r.
Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Utylizacji odpadów Sp. z o. o. ul. Sulańska 11

27-04-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie: ulicy Krańcowej, Konin - Starówka, ulicy Solskiego

21-04-2009 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej

17-04-2009 r.
Wydanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - instalacja do produkcji betonu przy ul. Europejskiej

07-04-2009 r.
Komunikat o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański

06-03-2009 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański

26-02-2009 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

25-02-2009 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Gosławice, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów.

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832362
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,