Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2020 roku

31-12-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie.

29-12-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Konin, działka ewid. nr 307/3 oraz część działki ewid. nr 297/4 obręb Maliniec”.

29-12-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213 i 1421 obręb Gosławice.

23-12-2020 r.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Chemat Sp. z o.o

21-12-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"

17-12-2020 r.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego

17-12-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 16.12.2020 r. znak OŚ.6220.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec przy ul. Sulańskiej 11 w Koninie

16-12-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213 i 1421 obręb Gosławice

03-12-2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej

03-12-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

03-12-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

02-12-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 30.11.2020 r. znak OŚ.6220.16.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie

02-12-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 30.11.2020 r. znak OŚ.6220.16.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie

02-12-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej w dniu 25.11.2020 r. na wniosek firmy Sealco Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 83A 62-510 Konin, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do wytopu metali o zdolności produkcyjnej większej niż 20 t na dobę, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 292/7 obręb Maliniec w Koninie

27-11-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

26-11-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

12-11-2020 r.
Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projektem szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

04-11-2020 r.
Obwieszczenie o wydanych opiniach przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

04-11-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie

28-10-2020 r.
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewniania udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

26-10-2020 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych na części działki o numerze ewidencyjnym 89/43 obręb Pątnów przy ul. Kazimierskiej w Koninie

22-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

22-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie

20-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie"

12-10-2020 r.
Obwieszczenie o wydanych opiniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla Konin – Łężyn.

09-10-2020 r.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

06-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

01-10-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania ww sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla Konin – Łężyn

30-09-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

22-09-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

22-09-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 297/1 obręb Maliniec w Koninie

18-09-2020 r.
Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

10-09-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

09-09-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 07.09.2020 r. znak OŚ.6220.34.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie

09-09-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 07.09.2020 r. znak OŚ.6220.34.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

27-08-2020 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. "Kotłownia paliw alternatywnych Maliniec"

24-08-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie

13-08-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec”

12-08-2020 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

12-08-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec”

29-07-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie

21-07-2020 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie

10-07-2020 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu decyzji w sprawie wygaszenia udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.06.2018 r., znak: PO.ZUZ.3.421.86.2018.WM oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

08-07-2020 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.

03-07-2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

02-07-2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”

25-06-2020 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie

25-06-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie

24-06-2020 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie ujednolicenia tekstu pozwolenia na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin

19-06-2020 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

29-05-2020 r.
Obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”

19-05-2020 r.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie ujednolicenia tekstu pozwolenia na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów II

06-05-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obór Osada na działce 308/4

06-05-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obór Osada na działce 308/4

16-04-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie

03-04-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obór

25-03-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 11

17-03-2020 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

13-03-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

12-03-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

26-02-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do wytopu metali o zdolności produkcyjnej większej niż 20 t na dobę, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 292/7 obręb Maliniec w Koninie

20-02-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S. A. Aluminium Konin przy ul. Hutniczej 1 w Koninie na działkach nr 93/12, 126/15, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 218/4, 233/3 obręb Maliniec w Koninie.

19-02-2020 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych

17-02-2020 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych

11-02-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję nr 14 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.01.2020 r. znak OŚ.6220.14.2019 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego zabudowy do przewozu żywych zwierząt głównie koni, obejmującego budowę hali produkcyjnej, w której będą prowadzone procesy klejenia, szlifowania, obróbki CNC, lakierowania i suszenia polakierowanych elementów zlokalizowanego na działce nr 534 obręb Międzylesie w Koninie

05-02-2020 r.
Obwieszczenie w sprawie prowadzącego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 3a”

05-02-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

31-01-2020 r.
Obwieszczenie o o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa na potrzeby działu badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

28-01-2020 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obór Osada na działce 308/4

24-01-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego zabudowy do przewozu żywych zwierząt głównie koni, obejmującego budowę hali produkcyjnej, w której będą prowadzone procesy klejenia, szlifowania, obróbki CNC, lakierowania i suszenia polakierowanych elementów zlokalizowanego na działce nr 534 obręb Międzylesie w Koninie

15-01-2020 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2020.

07-01-2020 r.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z planowaną DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”

03-01-2020 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie.

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832217
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,