Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2023 roku

07-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

06-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

05-12-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto

04-12-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach: obręb Gosławice, obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach obręb Wieruszew, obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

04-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 329/22 obręb Czarków w Koninie

01-12-2023 r.
Zawiadomienie o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów” na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2, 114/3 i 115/2 obręb Maliniec w Koninie

01-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

30-11-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: "Wykorzystanie zasobów szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego oraz rz. Warty do zasilania zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi"

27-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji urządzeń wodnych tj. slipu oraz przystani w formie pomostu stałego oraz pomostu pływającego przystosowanej do cumowania jednostek pływających oraz legalizacji istniejącego umocnienia brzegowego zlokalizowanego na brzegu jeziora Pątnowskiego, na działce nr 544/5 obręb Pątnów w Koninie

20-11-2023 r.
Zawiadomienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.11.2023 z dnia 17.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa FRONTAL ALUMINIUM sp. z o.o. sp.k., o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów – przetopu odpadów aluminiowych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 126/7 i 126/17 obręb Maliniec, miasto Konin

17-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji nr 9 z dnia 16 listopada 2023 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch stawów i przebudowa istniejącego stawu o łącznej powierzchni 4931 m2 na działkach o nr ewidencyjnych 36/6, 36/7, 36/11, 36/30 obręb Laskówiec, Miasto Konin”

14-11-2023 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa zakładu prowadzącego działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A, woj. wielkopolskie” z obręb Maliniec

24-10-2023 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów” na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2, 114/3 i 115/2 obręb Maliniec w Koninie

Ogłoszenia z 2023 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3297924
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,