Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska
z 2023 roku

12-05-2023 r.
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

12-05-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej w Koninie”, zlokalizowanego na działkach nr 1617/2, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188, 665/1, 665/2, 665/4 oraz 1187 obręb Gosławice w Koninie

28-04-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

24-04-2023 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa ustalające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewidencyjnych nr 1406 i 1409

11-04-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

03-04-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

28-03-2023 r.
Obwieszczenia powiadomieniu stron postępowania o wydanej, na wniosek firmy Rekopack-Zawal S K.A. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, Decyzji nr 15a z dnia 27 marca 2023 r., znak OŚ.6220.27.2021 zmieniającej decyzję nr 15 OŚ.6220.27.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie, w zakresie zmiany nazwy firmy

28-03-2023 r.
Obwieszczenie o podaniu informacji do publicznej wiadomości o wydanej, na wniosek firmy Rekopack-Zawal S K.A. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, Decyzji nr 15a z dnia 27 marca 2023 r., znak OŚ.6220.27.2021 zmieniającej decyzję nr 15 OŚ.6220.27.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie, w zakresie zmiany nazwy firmy

27-03-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto

27-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowo-handlowych Vendo Park oraz supermarketu spożywczego wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, stacją transformatorową, zlokalizowanej w miejscowości Konine, przy ul. Przy Błoniach i Wał Tarejwy na działkach nr 620/9, 619/2, 620/8, 94/2, 683/3, 620/1 oraz 477 obręb Starówka w Koninie

20-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

15-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

14-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki SEDKOR Szamiłow Spółka Komandytowa Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy zlokalizowanej w Orlinie Dużej 8 do punktów zlewnych przynależnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

14-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki SEDKOR Szamiłow Spółka Komandytowa Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy zlokalizowanej w Orlinie Dużej 8 do punktów zlewnych przynależnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

13-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

09-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną zlokalizowanego na działce nr 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

09-03-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej na wniosek Franspol Sp. z o.o. decyzji nr 14 z dnia 07 marca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną zlokalizowanego na działce nr 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

03-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 23.04.2020 r., znak: PO.RUZ.421.273.16.2019.JD udzielającej spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie oraz z terenu zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin do rowu pn. 0008.R.KWG-D poprzez istniejący wylot W1 zlokalizowany na działce o nr ewid. 107/1, obręb Maliniec, gmina Miasto Konin, powiat Konin, województwo wielkopolskie

02-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 15 znak OŚ.6220.27.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

23-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

20-02-2023 r.
Obwieszczenie o podaniu informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

20-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

10-02-2023 r.
Obwieszczenie wójta Stare Miasto o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu na terenie gminy Stare Miasto

09-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

08-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną na działce 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

03-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowo-handlowych Vendo Park oraz supermarketu spożywczego wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, stacją transformatorową, zlokalizowanej w miejscowości Konine, przy ul. Przy Błoniach i Wał Tarejwy na działkach nr 620/9, 619/2, 620/8, 94/2, 683/3, 620/1 oraz 477 obręb Starówka

02-02-2023 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

02-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o podaniu informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do użytku własnego stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zlokalizowanego na części działki nr 1440 obręb Gosławice w Koninie

01-02-2023 r.
Prezydent Miasta Konina zawiadamia społeczeństwo i Strony postępowania o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

25-01-2023 r.
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

18-01-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach • uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów – produkcji mieszanek paliwowych i ich spalania w zakładowej kotłowni na działkach nr: 269/1, 268/2, 269/2, 286/68, cz. 286/67 i 286/53 obręb Maliniec w Koninie

13-01-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną na działce 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

13-01-2023 r.
Obwieszczenia o udziale społeczeństwa w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni biogazowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 269/3 i 271/15 obręb Maliniec przy ul. Brunatnej w Koninie

12-01-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

11-01-2023 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2023

03-01-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

Ogłoszenia z 2023 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1684032
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,