Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska
z 2023 roku

27-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

20-12-2023 r.
Obwieszczenia o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości oraz rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki, w Koninie

15-12-2023 r.
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach o numerach ewidencyjnych: 396/5 (część), 396/50 (część), 396/61 (część) obręb Gosławice, 252, 253/2 (część), 254/21 (część) obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 136 (część), 126/4 (część) obręb Wieruszew, 136 (część), 137 (część), 203 (część) obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

15-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron , w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, (uzupełniony w dniu 21 czerwca 2023 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

14-12-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu i rozszerzenie profilu działalności poprzez prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Koninie przy ul. Objazdowej”, zlokalizowanego na działkach obręb Pawłówek w Koninie

13-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji urządzeń wodnych tj. slipu oraz przystani w formie pomostu stałego oraz pomostu pływającego przystosowanej do cumowania jednostek pływających oraz legalizacji istniejącego umocnienia brzegowego zlokalizowanego na brzegu jeziora Pątnowskiego, na działce nr 544/5 obręb Pątnów w Koninie

07-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

06-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

05-12-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto

04-12-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach: obręb Gosławice, obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach obręb Wieruszew, obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

04-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 329/22 obręb Czarków w Koninie

01-12-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

30-11-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: "Wykorzystanie zasobów szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego oraz rz. Warty do zasilania zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi"

27-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji urządzeń wodnych tj. slipu oraz przystani w formie pomostu stałego oraz pomostu pływającego przystosowanej do cumowania jednostek pływających oraz legalizacji istniejącego umocnienia brzegowego zlokalizowanego na brzegu jeziora Pątnowskiego, na działce nr 544/5 obręb Pątnów w Koninie

24-11-2023 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

23-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 329/22 obręb Czarków w Koninie

23-11-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu i rozszerzenie profilu działalności poprzez prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Koninie przy ul. Objazdowej” zlokalizowanego na działkach obręb Pawłówek w Koninie

22-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji urządzeń wodnych tj. slipu oraz przystani w formie pomostu stałego oraz pomostu pływającego przystosowanej do cumowania jednostek pływających oraz legalizacji istniejącego umocnienia brzegowego zlokalizowanego na brzegu jeziora Pątnowskiego, na działce obręb Pątnów w Koninie

22-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa zakładu prowadzącego działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A, woj. wielkopolskie” zlokalizowanego obręb Maliniec w Koninie

20-11-2023 r.
Zawiadomienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.11.2023 z dnia 17.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa FRONTAL ALUMINIUM sp. z o.o. sp.k., o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów – przetopu odpadów aluminiowych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 126/7 i 126/17 obręb Maliniec, miasto Konin

17-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji nr 9 z dnia 16 listopada 2023 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch stawów i przebudowa istniejącego stawu o łącznej powierzchni 4931 m2 na działkach o nr ewidencyjnych 36/6, 36/7, 36/11, 36/30 obręb Laskówiec, Miasto Konin”

16-11-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach obręb Gosławice, obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach obręb Wieruszew, obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

14-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa zakładu prowadzącego działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A, woj. wielkopolskie” obręb Maliniec

13-11-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto

10-11-2023 r.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o wyznaczeniu nowego terminu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Mieczysławów, obręb Sławęcinek, gm. Ślesin

09-11-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzysząca infrastrukturą

09-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanej decyzji

08-11-2023 r.
Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanej, na wniosek BUDMIX Inwestycje Sp. z o.o. Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, decyzji nr 8 z dnia 7 listopada 2023 r., zmieniającej decyzję nr 6 Prezydenta Miasta Konina z dnia 08 listopada 2021 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

08-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej, na wniosek BUDMIX Inwestycje Sp. z o.o. Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, decyzji nr 8 z dnia 7 listopada 2023 r., zmieniającej decyzję nr 6 Prezydenta Miasta Konina z dnia 08 listopada 2021 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

06-11-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.14.2023 z dnia 3 listopada 2023 r. zawieszającym na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu gamy surowców do produkcji biogazu poprzez dodanie nowych kodów odpadów na terenie elektrowni biogazowej zlokalizowanej na działkach nr 271/10 i 271/15 obręb Maliniec przy ulicy Brunatnej w Koninie

06-11-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach obręb Gosławice, obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach obręb Wieruszew, obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

30-10-2023 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

30-10-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu i rozszerzenie profilu działalności poprzez prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Koninie przy ul. Objazdowej”, zlokalizowanego na działkach nr 407, 408/1, 408/2, 410/1, 410/2, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2 obręb Pawłówek w Koninie

30-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Elektrownia Biogazowa Cychry Sp. z o. o. ul. F. Ratajczaka 26/110, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu gamy surowców do produkcji biogazu poprzez dodanie nowych kodów odpadów na terenie elektrowni biogazowej zlokalizowanej na działkach nr 271/10 i 271/15 obręb Maliniec przy ulicy Brunatnej w Koninie

27-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

27-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej w Koninie, zlokalizowanego na działkach nr 1617/2, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188, 665/1, 665/2, 665/4 oraz 1187 obręb Gosławice w Koninie

27-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

26-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

23-10-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

23-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

17-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, (uzupełniony w dniu 21 czerwca 2023 r.), postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

12-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch stawów i przebudowa istniejącego stawu o łącznej powierzchni 4931 m2 na działkach o nr ewidencyjnych 36/6, 36/7, 36/11, 36/30 obręb Laskówiec, Miasto Konin”

05-10-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach o numerach ewidencyjnych: 396/5 (część), 396/50 (część), 396/61 (część) obręb Gosławice, 252, 253/2 (część), 254/21 (część) obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 136 (część), 126/4 (część) obręb Wieruszew, 136 (część), 137 (część), 203 (część) obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

04-10-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy BUDMIX Inwestycje Sp. z o.o. Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6 znak OŚ.6220.8.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Konina ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

29-09-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania

29-09-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu i rozszerzenie profilu działalności poprzez prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Koninie przy ul. Objazdowej”

20-09-2023 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.215.5.2019.ML oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków przemysłowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska z bunkra magazynowania odpadów, ścieków z laboratorium oraz ścieków bytowych pochodzących z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych w budynkach na działkach o nr 1436/5 i 1436/9 M. Konin, na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

19-09-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

14-09-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch stawów i przebudowa istniejącego stawu o łącznej powierzchni 4931 m2 na działkach o nr ewidencyjnych 36/6, 36/7, 36/11, 36/30 obręb Laskówiec, Miasto Konin”

11-09-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania

11-09-2023 r.
Obwieszczenia o powiadomieniu stron o wydanej, na wniosek Gränges Konin S.A. Decyzji nr 16 z dnia 8 września 2023 r. znak OŚ.6220.22.2022 zmieniającej decyzję nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. (dawniej Impexmetal S. A. Aluminium Konin) przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

11-09-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej, na wniosek Gränges Konin S.A. Decyzji nr 16 z dnia 8 września 2023 r. znak OŚ.6220.22.2022 zmieniającej decyzję nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. (dawniej Impexmetal S. A. Aluminium Konin) przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

08-09-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pani Karolina Grześkowiak, (uzupełniony w dniu 21 czerwca 2023 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

05-09-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy BUDMIX Inwestycje Sp. z o.o., w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Konina ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

04-09-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S. A. Posada, ul. Reymonta 23 62-530 Kazimierz Biskupi, Decyzji nr 6 z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak OŚ.6220.4.2023 uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa w obrębie Międzylesie, na terenie miasta Konin „Centrum Wdrożeń Technologii Zeroemisyjnych”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 544/1, 543, 545/1, 537/3 obręb Międzylesie w Koninie

04-09-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice na działkach obręb Gosławice, obręb Maliniec w Koninie oraz na działkach obręb Wieruszew, obręb Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

29-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

28-08-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

28-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

21-08-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 549 i 550/1 w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w Koninie

21-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 549 i 550/1 w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w Koninie

18-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

18-08-2023 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu magazynowo-usługowego – budowa hali SPEC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce 16/5 obręb Czarków w Koninie

16-08-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

16-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

14-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy BUDMIX Inwestycje Sp. z o.o. Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6 znak OŚ.6220.8.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Konina ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

14-08-2023 r.
Obwieszczenia o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch stawów i przebudowa istniejącego stawu o łącznej powierzchni 4931 m2 na działkach o nr ewidencyjnych 36/6, 36/7, 36/11, 36/30 obręb Laskówiec, Miasto Konin”

14-08-2023 r.
Obwieszczenia o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji nr 16 z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak OŚ.6220.33.2022 umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

14-08-2023 r.
Obwieszczenia o wydanej decyzji nr 16 z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak OŚ.6220.33.2022 umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

14-08-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej w Koninie, zlokalizowanego na działkach nr 1617/2, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188, 665/1, 665/2, 665/4 oraz 1187 obręb Gosławice w Koninie

14-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej w Koninie, zlokalizowanego na działkach nr 1617/2, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188, 665/1, 665/2, 665/4 oraz 1187 obręb Gosławice w Koninie

11-08-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

11-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina

11-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron, w toku postępowania toczącego się na wniosek firmy Gränges Konin S.A. ul. Bolesława Prusa 2 00-493 Warszawa, w imieniu której działa jako pełnomocnik Pan Radosław Świątek, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

08-08-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania toczącego się na wniosek firmy Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

24-07-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

21-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

21-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

18-07-2023 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

18-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej w Koninie”, zlokalizowanego na działkach nr 1617/2, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188, 665/1, 665/2, 665/4 oraz 1187 obręb Gosławice w Koninie

14-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przetwarzania złomu na działce o nr 265 oraz części działki nr 286/67 obręb Maliniec w Koninie

14-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 549 i 550/1 w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w Koninie

13-07-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku prowadzącego Gospodarstwo Rolne Nowa Wieś

13-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6 znak OŚ.6220.8.2021 z dnia 8 listopada 2021 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

11-07-2023 r.
Obwieszczenia o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

07-07-2023 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”

03-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej na wniosek Kogeneracji Sp. z o.o. ul. F. Ratajczaka 26/8/110 61-815 Poznań decyzji nr 16 z dnia 30 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, zmieniającą decyzję nr 14 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.11.2016 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

03-07-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

03-07-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej na wniosek Kogeneracji Sp. z o.o. ul. F. Ratajczaka 26/8/110 61-815 Poznań decyzji nr 16 znak OŚ.6220.10.2021 z dnia 30 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, zmieniającej decyzję nr 14 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.11.2016 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

29-06-2023 r.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach o nr ewid. 235/2, 237/2 w obrębie Sławęcinek oraz na działkach o nr ewid. 162, 163 w obrębie Sławęcin, gmina Ślesin"

29-06-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

29-06-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

28-06-2023 r.
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa magazynu Energii Elektrycznej Mieczysławów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.."

23-06-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

23-06-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 549 i 550/1 w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w Koninie

22-06-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych w odkrywce Gosławice, Maliniec w Koninie oraz obręb Wieruszew, Wola Łaszczowa w gminie Kazimierz Biskupi, powiat koniński

21-06-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewidencyjnych nr 1406 i 1409

15-06-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto

09-06-2023 r.
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

07-06-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

07-06-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV

30-05-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Koninie na działce o nr ewidencyjnym 286/57 obręb Maliniec”

25-05-2023 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

25-05-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

24-05-2023 r.
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do odtłuszczania, nakładania i suszenia powłok malarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce nr 1212 obręb Gosławice w Koninie

19-05-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

18-05-2023 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Mieczysławów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w granicach działek o nr ew. 140/8, 141/8, 142/6, 144/4, 151/3, 245, 246, 247/2, 248/4 obręb Sławęcinek, gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie"

18-05-2023 r.
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn/ "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 235/2, 237/2 w obrębie Sławęcinek oraz na działkach o nr ewid. 162, 163 w obrębie Sławęcin, gmina Ślesin"

12-05-2023 r.
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

12-05-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej w Koninie”, zlokalizowanego na działkach nr 1617/2, 664, 797/1, 786, 792, 796, 1188, 665/1, 665/2, 665/4 oraz 1187 obręb Gosławice w Koninie

28-04-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

27-04-2023 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

24-04-2023 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa ustalające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewidencyjnych nr 1406 i 1409

11-04-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

03-04-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

28-03-2023 r.
Obwieszczenia powiadomieniu stron postępowania o wydanej, na wniosek firmy Rekopack-Zawal S K.A. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, Decyzji nr 15a z dnia 27 marca 2023 r., znak OŚ.6220.27.2021 zmieniającej decyzję nr 15 OŚ.6220.27.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie, w zakresie zmiany nazwy firmy

28-03-2023 r.
Obwieszczenie o podaniu informacji do publicznej wiadomości o wydanej, na wniosek firmy Rekopack-Zawal S K.A. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, Decyzji nr 15a z dnia 27 marca 2023 r., znak OŚ.6220.27.2021 zmieniającej decyzję nr 15 OŚ.6220.27.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie, w zakresie zmiany nazwy firmy

27-03-2023 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto

27-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowo-handlowych Vendo Park oraz supermarketu spożywczego wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, stacją transformatorową, zlokalizowanej w miejscowości Konine, przy ul. Przy Błoniach i Wał Tarejwy na działkach nr 620/9, 619/2, 620/8, 94/2, 683/3, 620/1 oraz 477 obręb Starówka w Koninie

20-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

15-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

14-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki SEDKOR Szamiłow Spółka Komandytowa Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy zlokalizowanej w Orlinie Dużej 8 do punktów zlewnych przynależnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

14-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki SEDKOR Szamiłow Spółka Komandytowa Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy zlokalizowanej w Orlinie Dużej 8 do punktów zlewnych przynależnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

13-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

09-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną zlokalizowanego na działce nr 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

09-03-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej na wniosek Franspol Sp. z o.o. decyzji nr 14 z dnia 07 marca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną zlokalizowanego na działce nr 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

03-03-2023 r.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 23.04.2020 r., znak: PO.RUZ.421.273.16.2019.JD udzielającej spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie oraz z terenu zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin do rowu pn. 0008.R.KWG-D poprzez istniejący wylot W1 zlokalizowany na działce o nr ewid. 107/1, obręb Maliniec, gmina Miasto Konin, powiat Konin, województwo wielkopolskie

02-03-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 15 znak OŚ.6220.27.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

23-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

20-02-2023 r.
Obwieszczenie o podaniu informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

20-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

10-02-2023 r.
Obwieszczenie wójta Stare Miasto o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu na terenie gminy Stare Miasto

09-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

08-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną na działce 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

03-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowo-handlowych Vendo Park oraz supermarketu spożywczego wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, stacją transformatorową, zlokalizowanej w miejscowości Konine, przy ul. Przy Błoniach i Wał Tarejwy na działkach nr 620/9, 619/2, 620/8, 94/2, 683/3, 620/1 oraz 477 obręb Starówka

02-02-2023 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

02-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o podaniu informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do użytku własnego stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zlokalizowanego na części działki nr 1440 obręb Gosławice w Koninie

01-02-2023 r.
Prezydent Miasta Konina zawiadamia społeczeństwo i Strony postępowania o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

01-02-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

25-01-2023 r.
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

18-01-2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach • uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów – produkcji mieszanek paliwowych i ich spalania w zakładowej kotłowni na działkach nr: 269/1, 268/2, 269/2, 286/68, cz. 286/67 i 286/53 obręb Maliniec w Koninie

13-01-2023 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną na działce 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

13-01-2023 r.
Obwieszczenia o udziale społeczeństwa w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni biogazowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 269/3 i 271/15 obręb Maliniec przy ul. Brunatnej w Koninie

12-01-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania oraz uruchomieniu przetwarzania odpadów złomu za pomocą prasonożyc na terenie działek o nr ewid. 95/25, 95/8, 95/21, 95/22, 2149, 95/28, 95/27, 95/3, 95/29 obręb Przydziałki w Koninie

11-01-2023 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2023

03-01-2023 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5608137
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,